top of page
achtergrond.jpg

Clubwerking

De club is de essentie en het leven van het lionisme

Elke Lion is vanaf de dag dat hij of zij officieel – hopelijk na een prettige voorbereiding – met een beetje eigentijds ceremonieel wordt opgenomen in de club, aangesloten bij Lions Clubs International. En dat betekent wel wat!

Nagenoeg 45.000 zelfstandige Lions Clubs vormen ‘s werelds grootste NGO van vrijwilligers. Al die clubs zijn via de Districtsgouverneur gecharterd met goedkeuring door het hoofdkwartier van Lions Club International in Oak Brook.

Dit is de eigenlijke structuur: elke Lions Club is lid van de internationale vereniging van Lions Clubs, in onze eigen regio Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg geleid door de Districtsgouverneur die rapporteert aan LCI.

 

De tussenliggende niveaus zijn ingevoerd voor regionale en landelijke organisatie- en beleidszaken en communicatie: Zone, Gewest, Multiple District. Elke club heeft haar bestuurstructuur. Vanaf dit werkingsjaar is die structuur onder impuls van LCI vernieuwd, om meer de nadruk te liggen op ons Mission Statement. En dat betekent Actie en Service. Op alle niveaus is er nu een Global Team, ook op clubniveau. Daarom vraagt LCI om in het clubbestuur enkele nieuwe functies op te nemen of die toe te vertrouwen aan enkele van de “klassieke” bestuursfuncties in de club:

Clubfuncties

Voorzitter

(GAT)

De teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.

Protocol

Verantwoordelijk voor het ceremonieel en voor de goede gang van zaken in de club.

Vicevoorzitter
(GLT)

De verkozen opvolger van de voorzitter. Maakt de leden warm voor leiderschap.

Secretaris
 

De schakel tussen het bestuur en de leden en tussen 
de club en de hogere structuren.

Voorzitter membership

(GMT)

Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging, geen club.

Penningmeester

Goede rekeningen maken goede vrienden!

Voorzitter Service

(GST)

Sociale dienstverlening is het hart en de kracht van de clubwerking.

Samenhang
 

Relatie tussen de componenten van GAT

Statuten clubleden

Er bestaan verschillende statuten voor clubleden. Bv. actief lid, buitenlid (member at large) of erelid.

Je vindt meer info hierover in het Districtshandboek (te vinden in de LionsBase-app onder Documenten/Lions District 112B).

bottom of page