top of page
achtergrond.jpg

Voorzitter membership

(GMT)

Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging, is de toekomst van de club niet verzekerd.

De voorzitter membership is een onontbeerlijke rol in elke club. Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging, is de toekomst van de club niet verzekerd.


De GMT voorzitter leidt dan ook de membershipcommissie.

Deze commissie heeft een voorname taak binnen de clubwerking. Het gaat immers om de ontwikkeling en het goed functioneren van de club in de toekomst met een voldoende effectief aan waardevolle leden.

Algemeen kan men stellen dat de commissie zich bezig houdt met:

 • de uitbreiding van het aantal leden: zorgen voor nieuwe leden

 • het stimuleren van de Lions fierheid en het motiveren van “bestaande” leden door

  betrokkenheid in de clubwerking

 • het integreren van nieuwe leden tot waardevolle Lionsleden via coaching en mentoring en

  snelle betrokkenheid in de clubwerking

 • het zekerstellen van de kwaliteit van de vergaderingen en de activiteiten

 

Dit is een continu proces dat noodzakelijk is om de club actief te houden en zodoende een sterk clubleven te verzekeren.

Dat omvat in grote trekken:

 • opstellen van een membership beleidsprogramma, in overleg met het bestuur

 • mee zorgen voor een vriendschappelijke sfeer in de club

 • alle leden betrekken bij de werking van de club

 • clubleden aanmoedigen om waardevolle kandidaat-leden aan te brengen; zelf het goede voorbeeld geven

 • toezien dat de rekrutering en aanwerving volgens correcte regels gebeuren

 • nieuwe leden opvangen en begeleiden; peterschap is een essentiële taak, actieve integratie

  evenzeer. Die moeten evolueren naar Mentoring & Coaching door de hele club

 • voorkomen van uittredingen

 • deelnemen aan initiatieven ingericht door de zone en het district

 • waken over de toepassing van de statuten en zo nodig wijzigingen voorstellen

 • rapporteren aan het clubbestuur

 • “best practices” uitwisselen met zone en district

 • jaarlijks een doorlichting maken: gemiddelde leeftijd, leeftijdscategorieën, beroepscategorieën,

 • aantal actieve leden versus de andere leden, enz.

Voorzitter

(GAT)

De teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.

Protocol

De protocolchef is verantwoordelijk voor het ceremonieel en voor de goede gang van zaken ...

Vicevoorzitter
(GLT)

De verkozen opvolger voor het leiden van de club, en bereidt zich daartoe voor.

Secretaris
 

De schakel tussen de club en de hogere structuren.

Voorzitter membership

(GMT)

Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging,geen club.

Penningmeester

goeie rekeningen geven goeie vrienden!

Voorzitter Service

(GST)

Sociale dienstverlening is het hart en de kracht van de clubwerking.

De samenhang

Relatie tussen de componenten van GAT

bottom of page