top of page
achtergrond.jpg

Vicevoorzitter
(GLT)

Over een paar jaar moeten er nieuwe leiders klaarstaan, met frisse ideeën!

De vicevoorzitter van de club is als toekomstige leider volwaardig lid van het clubbestuur. Hij is de verkozen opvolger voor het leiden van de club, en bereidt zich daartoe voor. Die taak komt naast die van “adjunct” van de clubvoorzitter met wie hij nauw samenwerkt en desgevallend vervangt bij afwezigheid van de clubvoorzitter.

Over een paar jaar moeten er nieuwe leiders klaarstaan, met frisse ideeën!

Daarom zorgt de vicevoorzitter in het kader van GLT ervoor dat:

  • clubgenoten ook goesting krijgen in leiderschap en actief gaan deelnemen aan commissies en

    werkgroepen in de club

  • er samenwerking is met GMT- en GST-voorzitters alsook met de GAT-clubvoorzitter voor

    initiatieven die leiden naar ledenaanwas en sterkere service aan de doelgroepen

  • de deelneming van clubleden aan forums en opleidingen op Districtsniveau verzekerd is

  • er deelgenomen wordt aan zonevergaderingen teneinde ideeën uit te wisselen

  • de rapportering opgevolgd wordt van/naar de GLT-coördinator op Districtsniveau

Voorzitter

(GAT)

De teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.

Protocol

De protocolchef is verantwoordelijk voor het ceremonieel en voor de goede gang van zaken ...

Vicevoorzitter
(GLT)

De verkozen opvolger voor het leiden van de club, en bereidt zich daartoe voor.

Secretaris
 

De schakel tussen de club en de hogere structuren.

Voorzitter membership

(GMT)

Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging,geen club.

Penningmeester

goeie rekeningen geven goeie vrienden!

Voorzitter Service

(GST)

Sociale dienstverlening is het hart en de kracht van de clubwerking.

De samenhang

Relatie tussen de componenten van GAT

bottom of page