top of page
achtergrond.jpg

Samenhang

relatie tussen de componenten van GAT

Sociale dienstverlening (GST) zorgt voor visibiliteit en correcte imagovorming. Dit genereert, via informatie, communicatie en vorming (GLT) interesse voor lidmaatschap (GMT). Lidmaatschap integreert nieuwe leden in de clubwerking en bewerkstelligt daardoor vriendschap en retentie (GLT/GMT). Wat op zijn beurt resulteert in toegenomen dienstverlening en ondersteuning van opportuniteiten voor LCIF projecten.

Schematisch kunnen we de onderlinge relatie tussen de componenten van GAT als volgt  voorstellen:

Schermafbeelding 2021-04-06 om 19.50.45.

Voorzitter

(GAT)

De teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.

Protocol

De protocolchef is verantwoordelijk voor het ceremonieel en voor de goede gang van zaken ...

Vicevoorzitter
(GLT)

De verkozen opvolger voor het leiden van de club, en bereidt zich daartoe voor.

Secretaris
 

De schakel tussen de club en de hogere structuren.

Voorzitter membership

(GMT)

Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging,geen club.

Penningmeester

goeie rekeningen geven goeie vrienden!

Voorzitter Service

(GST)

Sociale dienstverlening is het hart en de kracht van de clubwerking.

De samenhang

Relatie tussen de componenten van GAT

bottom of page