top of page
achtergrond.jpg

Voorzitter

(GAT)

De teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.

De clubvoorzitter is in de eerste plaats de teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.
Het voorzitterschap begint bij de bestuurswissel of bestuursoverdracht – we zeggen dus niet “machtsoverdracht”! De voorzitter zit immers de vergaderingen voor en heeft gezag maar geen autoritaire macht.

De voorzitter steunt zijn club, blijft geloven in de capaciteiten van zijn club, communiceert met de clubleden in een open gemoedelijke sfeer, waardeert en erkent de inspanningen van zijn leden, staat open om bij te leren en vooral om te luisteren.

De voorzitter kent de leden van de club zeer goed en vindt “alle“ leden even belangrijk.

De voorzitter pakt problemen aan, maar nooit de mensen!

De voorzitter.....

✓  confirmeert de bestaande visie van de club en/of stelt zich de vraag ‘welke club willen we zijn’

✓  legt tijdig de basis voor het concrete jaarprogramma van de clubwerking

✓  werkt nauw samen met de andere clubleiders

✓  coördineert als GAT de wisselwerking tussen de functies GST (sociaal), GLT (leadership en

vorming), GMT (membership)

✓  zorgt voor sfeer

✓  helpt streven naar nieuwe leden, nieuwe clubleiders

✓  neemt met clubleiders deel aan districtsopleidingen

✓  bevordert actie op de themagebieden van Lions Clubs International

✓  ondersteunt nieuwe initiatieven van zijn clubgenoten voor sociaal-maatschappelijke projecten

en fundraising

✓  bewaakt het ledenbestand

✓  werkt samen in zone- en districtsverband

✓  rapporteert aan alle andere beleidsniveaus

Enkele tips:

  • Kritiek lever je best op een constructieve manier, mensen maken soms fouten, maar voor alles is er een oplossing.

  • Informeer je clubleden, moedig ze regelmatig aan, toon je waardering, maak tijd voor een babbel. Wees concreet en maak duidelijke afspraken, hou je aan afspraken en beloften.

  • Streef naar goed voorbereide vergaderingen.

  • Blijf zelf positief denken, demotivatie werkt soms aanstekelijk.

De voorzitter maakt zijn programma/actieplan op, communiceert, lost stoornissen op, luistert naar alles en iedereen, treedt assertief op waar aangewezen, bespreekt met zijn bestuur, laat efficiënt vergaderen met goede voorbereiding en agenda, geeft nooit op!

Zie ook https://www.lionsbelgium.be (Leden): handboek van de voorzitter.

Voorzitter

(GAT)

De teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.

Protocol

De protocolchef is verantwoordelijk voor het ceremonieel en voor de goede gang van zaken ...

Vicevoorzitter
(GLT)

De verkozen opvolger voor het leiden van de club, en bereidt zich daartoe voor.

Secretaris
 

De schakel tussen de club en de hogere structuren.

Voorzitter membership

(GMT)

Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging,geen club.

Penningmeester

goeie rekeningen geven goeie vrienden!

Voorzitter Service

(GST)

Sociale dienstverlening is het hart en de kracht van de clubwerking.

De samenhang

Relatie tussen de componenten van GAT

bottom of page