top of page
achtergrond.jpg

Voorzitter Service

(GST)

Service is het sleutelwoord in Lions

Sociale dienstverlening is het hart en de kracht van de clubwerking. “Service” is het sleutelwoord in Lions, waarbij zowel financiële als hands-on bijdragen worden aangeboden.


De GST verantwoordelijke zit het sociaal comité op clubniveau voor. De rol van het comité bestaat erin contact te houden met de gesteunde sociale doelen om ze permanent te evalueren. Nieuwe aanvragen of voorstellen van clubleden worden geanalyseerd en desgevallend voorgesteld aan de club.

Het comité zal ook nieuwe uitdagingen in een van de speerpunten van de werking van Lions onderzoeken en voorstellen dienaangaande formuleren. Wij hebben het dan over honger/armoede- milieu-zicht-kinderkanker-diabetes – jeugd – hulp voor andersvaliden -etc. Bijdragen aan LCIF worden samen met de LCIF coördinator overwogen.
Belangrijk is dat een of meerdere (licht)bakenprojecten worden ondersteund. Dit zijn projecten die in de gemeenschap waarin de club of clubs actief zijn, gekend zijn en Lions een duidelijk imago van dienstverlening bezorgen.

 

Het takenpakket bevat verder:

 • zorgen voor een enthousiast team

 • motiverende leiding geven aan dat team

 • leden motiveren om actief deel te nemen aan de gekozen acties, iedereen naar zijn/haar

  mogelijkheden

 • zorgen dat de buitenwereld ziet en hoort wat de club voor de gemeenschap betekent

 • deelnemen aan forums, opleidingsacties en zonevergaderingen om ideeën uit te wisselen

 • contact houden met de GST-coördinators op Districtsniveau

 • streven naar een gezamenlijke actie op bovenclubniveau zoals de zone, het district of zelfs

  multidistrict

Voorzitter

(GAT)

De teamleider en algemene coördinator van het Global Action Team op clubniveau.

Protocol

De protocolchef is verantwoordelijk voor het ceremonieel en voor de goede gang van zaken ...

Vicevoorzitter
(GLT)

De verkozen opvolger voor het leiden van de club, en bereidt zich daartoe voor.

Secretaris
 

De schakel tussen de club en de hogere structuren.

Voorzitter membership

(GMT)

Zonder ledenaanwerving, retentie, vernieuwing en verjonging,geen club.

Penningmeester

goeie rekeningen geven goeie vrienden!

Voorzitter Service

(GST)

Sociale dienstverlening is het hart en de kracht van de clubwerking.

De samenhang

Relatie tussen de componenten van GAT

Documenten

Documenten

bottom of page