top of page
Zoeken

Belgische Federatie Voedselbanken en Lions Club België tekenen nationale samenwerkingsovereenkomst17 oktober is Wereldarmoededag, een symbolische dag voor de Belgische Federatie van Voedselbanken (FBBA) en Lions Clubs België. Zij ondertekenden die dag een samenwerkingsovereenkomst op nationaal niveau om meer Belgen voedselhulp te bieden. Dankzij deze overeenkomst zullen de Lions Clubs vrijwilligers ter beschikking stellen van de FBBA en bijkomend materiële en financiële steun bieden. Deze hulp is meer dan welkom, aangezien de Voedselbanken te maken hebben met een aanzienlijke toename van het aantal begunstigden en tegelijkertijd met een afname van voedseldonaties.


De strijd tegen honger kent geen einde

Een bevraging van de Koning Boudewijnstichting bij 500 armoede-organisaties, toont aan dat 4 op 5 organisaties hun begunstigden zagen toenemen met gemiddeld 44%.


In 2022 klopten gemiddeld 209.450 mensen per maand aan bij de 676 organisaties die aangesloten zijn bij de Voedselbanken in België. Dat is 18,2% meer dan in 2021. Steeds meer jongvolwassenen (+25%), eenoudergezinnen (+46%) en vluchtelingen (+22%) hebben voedselhulp nodig. Volgens de Europese armoede-indicator leeft ongeveer 15% van de Belgen in armoede.


Minder voedseldonaties

"Door de inflatie komen steeds meer Belgen in een precaire situatie terecht", zegt Jef Mottar, algemeen directeur van de Belgische Federatie van Voedselbanken. "De toenemende armoede is niet het enige probleem waarmee we geconfronteerd worden. Vandaag kopen veel privébedrijven overschotten op van producenten en de kleinhandel, waardoor we steeds minder voedsel krijgen. Terwijl we een aanzienlijke toename van de vraag naar voedselhulp zien, heeft de totale hoeveelheid voedseldonaties geen gelijke tred gehouden. In 2022 ontvingen we 23.036 ton voedsel, slechts 3% meer dan in 2021. We waren genoodzaakt om zelf voedsel te kopen om voedselhulp te kunnen bieden aan iedereen die het nodig had."


Lions Clubs België en de Voedselbanken versterken hun samenwerking

Lions Clubs België en de Voedselbanken werken al enkele jaren samen in de strijd tegen armoede. In het verleden werd de samenwerking tussen de Belgische Federatie van Voedselbanken en Lions Clubs België zowel op nationaal niveau als op het niveau van de Lions-districten beheerd. "Voortaan wordt de samenwerking beheerd door een nationaal comité. Dit comité zal de acties van de 266 Belgische Lions Clubs over de hele lijn coördineren om ze af te stemmen op de acties van de 9 Voedselbanken en de 676 aangesloten lokale organisaties", legt Robert Vermetten, nationaal coördinator van de Voedselbanken bij Lions Clubs België, uit.


Het beoogde resultaat van dit partnerschap zal een grote impact hebben op de ingezamelde fondsen en middelen voor de Federatie van Voedselbanken, deze zal namelijk aanzienlijk verhogen. Dankzij de inspanningen van talrijke Lions Clubs om financiële donaties in te zamelen in Belgische supermarkten, zullen de Voedselbanken naar verwachting bijna 100.000 euro inzamelen. Lions Clubs België streeft ernaar om nog eens 100.000 euro aan voedsel in te zamelen en mee te werken aan projecten zoals het uitdelen van soep, lunchpakketten en voedingsmiddelen. De Lions Clubs hebben ook hygiëneproducten geschonken ter waarde van 30.000 euro om de daling van geschonken producten aan de Voedselbanken te compenseren. Een tweede donatie van 75.000 euro volgt later dit jaar.


"Met de ondertekening van dit samenwerkingsakkoord engageren we ons om de Belgische Federatie van Voedselbanken op lange termijn te steunen,” zegt Robert Vermetten, nationale coördinator Voedselbanken bij Lions Clubs België. “We zetten ons al geruime tijd in voor sociale en maatschappelijke doelen. Met dit samenwerkingsakkoord willen we ons engagement in de strijd tegen honger versterken en samen met de Voedselbanken een voortrekkersrol spelen door zowel materiële en financiële middelen als vrijwilligers ter beschikking te stellen".


"Dit is een belangrijke dag voor de Belgische Federatie van Voedselbanken. Lions Clubs België biedt ons een aanzienlijke steun waardoor we kunnen reageren op de drastische toename van het aantal begunstigden. We hopen ook dat de federale en regionale regeringen de budgetten voor voedselhulp in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF+) zullen verhogen en dat er bijkomende fiscale stimuli voor voedseldonaties zullen worden ingevoerd," besluit Jef Mottar.


Noteer alvast de week van 24/11 tot 3/12/2023 in je agenda voor de Voedselbonnenactie! Binnenkort meer info.
283 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Guido Vyncke
Guido Vyncke
Oct 17, 2023

En terecht blije gezichten, waarvan er vier reeds aanwezig waren op de eerste top ontmoeting tussen de Voedselbanken en ons MD 112 in 2018-2019.

Like
bottom of page