top of page
Zoeken

Bart Dirckx, districtsgouverneur 2022-2023, blikt tevreden terug"Beste kabinetsleden, vrienden en vriendinnen,


De 'drink van de gouverneur' ... Dit wil zeggen één van de laatste keren dat ik mag optreden als 'zittende' gouverneur.

Denk dat we, in alle bescheidenheid, kunnen terugblikken op een jaar dat goed verlopen is. Ik zou nog meer in detail kunnen gaan, maar dat zou ons toch een beetje te ver brengen. Ben jullie allemaal dankbaar - en ik bedoel écht allemaal - voor jullie engagement, enthousiasme en de welgemeende vriendschap. We hebben snel geschakeld wanneer het nodig was. Denken we maar aan de aardbeving in Turkije/Syrië, de nog steeds desastreuze situatie in Oekraïne. De doelen die we vooropgesteld hadden, hebben we zo goed mogelijk gerealiseerd. We hebben gewerkt aan onze missie 'We Serve'.

De opkomst tijdens onze (kern)kabinetsvergaderingen was altijd zeer groot.

Quasi compleet. En dat gaf telkens een gevoel van betrokkenheid en teamspirit.


Ik wil dan ook een aantal leden danken voor hun inzet en enthousiasme en eren met een Melvin Jones: eerst 2 dames die dit jaar bewezen hebben dat dames 2 dingen tegelijk kunnen:

 • Een eerste dame heb ik een beetje tijd moeten gunnen alvorens ze me zei “OK, ik ga het doen, Bart, en wil deel uitmaken van je kabinet.” En met genoegen heb ik vernomen dat je er nog een jaartje gaat aan toevoegen in het team van Marc. Lieve Forier (LC Aarschot Parel van het Hageland), een dubbel engagement, als Membership-districtsverantwoordelijke en als clubvoorzitter. Voor jou een Progessive Melvin Jones. Dank je en proficiat!

 • Hilde Pollaris (LC Leuven Fiere Margriet), de altijd enthousiaste dame als districtsverantwoordelijke van onze sociale projecten en ook nog eens als zonevoorzitter. Voor jou je eerste Melvin Jones, 't is te zeggen met 'schouwgarnituur'. Proficiat!

 • Magda Baptist (Immediate past-gouvereur) (LC Mechelen Leliëndael). Je had een jaar met grote uitdagingen. Nog wat postcoronaperikelen. En dan was er nog de wateroverlast en Oekraïne. Maar ook je inzet voor de muziekwedstrijd was en is van groot belang. Dank je! Ook voor jou en Progressive Melvin Jones.

 • Tonny Dierckx. Geef toe, een Lion met een prachtige naam. Ik wil je danken voor je engagement en professionalisme voor en tijdens mijn districtsconventie. Maar ook als Lion. Dank je!

 • Tijdens de clubbezoeken word je telkens verrast met sociale acties die bewonderenswaardig zijn. Regelmatig had ik de gelegenheid ter plaatse aanwezig te kunnen zijn. En eentje waar ik erg onder de indruk van was: 4ALLIONS. En niet '4ALIENS' zoals het vroeger genoemd werd. 4ALLIONS doet aan naschoolse studiebegeleiding voor jongeren boven de 12. Francis behartigt dit al vele jaren en brengt jongeren, die voor grote uitdagingen staan in hun leven naar andere hoogtes. Met fierheid kwam, tijdens mijn bezoek aan het VTI in Kapellen, een jonge Afgaan, trouwens in perfect Nederlands, zijn schoolresultaten tonen. 2 jaar voordien had hij nog laten weten dit niet te kunnen. Nu was hij tweede van de klas. Dat is ook Lions, vrienden! We mogen er fier op zijn! Francis Nagels (LC Antwerpen Moerland) kan er vandaag niet bij zijn. Maar mijn bijzondere dank. Ook voor Francis een Progressive Melvin Jones.


Als gouverneur mag je ook enkele internationale erkenningen/awards uitreiken. Het is de International President Brian Sheehan die de criteria hiervoor bepaalt. En ze waren dit jaar bijzonder streng. Zowel wat betreft wie in aanmerking kwam en hoeveel.


Normaliter worden deze uitgereikt tijdens de MD Soirée, de avond voor de Nationale conventie. Maar samen met mijn collega van district A hebben we besloten dit tijdens onze dsitrictsbijeenkomst te doen. Soms een beetje tegen de stroming ingaan moet toch kunnen, he.


De eerste zijn de Certificates of Appreciation:

 • De man die ervoor gezorgd heeft dat hetgeen verteld werd netjes genotuleerd werd en bij jullie op tijd terechtkwam en nog veel meer. Onze districtssecretaris en 2e vicedistrictsgouverneur, Marc Huysmans (LC Mechelen). Dank je voor al het werk, tot in de perfectie.

 • Graag ook een certificaat aan iemand met wie ik regelmatig goede afspraken moest maken. Ofwel om aan te geven dat hij zijn vragen alleen maar schriftelijk mag stellen. Ofwel dat we even gingen wachten om nog een nieuwe lading van 192 palletten materiaal te laten toekomen. Een Lion die ik al lang ken, een man met een gouden hart! Beste naamgenoot Bart Rossel (LC Brueghel). Oprechte dank!

 • Een derde en laatste certificaat wil ik graag overhandigen aan iemand die ik oorspronkelijk niet goed kende. Maar ik gaf hem alle vertrouwen ... omdat ik zijn echtgenote al iets beter kende. Vertrouwen als protocolverantwoordelijke maar ook binnen de commissie voor de conventie. Ondertussen samen met zijn echgenote, Cathy, heeft hij ook de opleiding ALLI achter de rug. Dus er is nog toekomst-perspectief. Beste Dirk Snykers (LC Midden Limburg), dank je.


Ja, beste vrienden en vriendinnen.


Ieder jaar reikt onze international president via zijn gouverneurs een bescheiden aantal medailles uit die een erkenning zijn voor bijzonder leiderschap, engagement en enthousiasme als Lion. Zoals ik al vermeldde, zijn de criteria streng maar rechtvaardig.


 • Een Lion die zulke medaille absoluut verdient, is iemand die letterlijk en figuurlijk de puntjes op de i zet, vrij bescheiden, consequent, iemand met potentieel, accuraat en ook iemand die bewijst wat multitasken is: Sabine Cornelis (LC Leuven Fiere Margriet), mijn oprechte dank. En graag voor jou een Leadership Award. Proficiat!

 • Een tweede medaille wil ik graag overhandigen aan iemand die jaar-in-jaar-uit één van onze belangrijke sociale doelen behartigt. Onze clubs ieder jaar terug aanmoedigt om deel te nemen en hun steentje bij te dragen. Het was trouwens ook dit jaar het werk van de gouverneur: 'Voedselbanken'. Bob Vermetten (LC Lier Twee Neten)) hartelijk dank en oprechte proficiat!

 • Heb er nog eentje. En deze wil ik graag overhandigen aan iemand die weet wat organiseren is. Zowel binnen zijn eigen club, maar ook daarbuiten. Een Lion die de zaken eerst grondig bekijkt, de juiste diagnose stelt en daarna consequent handelt. Iemand die ook snel kan schakelen wanneer het nodig is. Een genieter van het leven en een boontje voor ... het zonnige Italië. Danny Veugelen (LC Leuven Erasmus), hartelijk dank voor de vriendschap en de organisatie van onze districtsconventie.


Voor mijn adviseurs Marcel Daniels (International Director Elect) (LC Kortenberg), Marc Decoene (Council Chairman Elect) (LC Grimbergen Noordrand) en Marc De Kegel (Past-districtsgouverneur ) (LC Aarschot) graag een presentje. Dieter Van Hoye (Vice-districtsgouverneur) (LC Mechelen) en Arlette Aerts (LC Antwerpen Elsdonk) voor onze LionsBase-ondersteuning. Arlette ook voor het districtshandboek. Luc Schoeters (Past-districtsgouverneur en districtspenningmeester) (LC Antwerpen Elsdonk) voor het cijferwerk en de financiële opvolging.


En ja, voor mijn opvolger Marc Vanbrabant (Districtsgouverneur 2023-2024) (LC Hasselt Van Veldeke). Voor jou een presentje en de bel! Maak er een bijzonder jaar van vriend!"


614 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


bottom of page